Rho:Technology Váš náskok před konkurencí
REALIZACE
Vlastní navigace webem: HomePage → Realizace
Kongres Polaków w Republice Czeskiej
Při základním zadání požadavků na realizaci webu pro Kongres Poláků v České rewpublice bylo vytvořit webovou prezentaci a aplikaci tak, aby byla široče škálovatelná a jednoduše rozšířitelna.
Všechny tyto požadavký do poslední potřeby splňuje pravě aplikace systému Rho:AI, která zajišťuje vysokou technologickou vyspělost řešení a velké možností škálovatelností systému. Systém zároveň plně podporuje komunikaci s vyhlédavačem Google, který pomáhá prezentovat aktivity organizace.
Czech Off Road Zine .CZ
Prvotním zadáním vývoje e-magaazínu o off road aktivitách se dobou vývoje postupně proměňoval tak, aby dnešní verze napomáchala především k popularizaci a informovanosti o motoristickém sportovním odvětví.
Projekt je poměrně masivní a vývoj stále probíhá nejen pravidelnou aktualizací systému Rho.AI, ale také postupně dochází k dalšímu rozšiřování vlastního obsahu webu, kdy přibývají nové populární sekce.
Střední škola Jablunkov
Pro vzdělávací organizaci, která provádí mnohe úpravy ve vlastních vzdělacích programech, byla vyladěná aplikace, která vedle aktualit reáln+ spravuje také kompletní obsah webového rozhraní.
Hlavním požadavkém klientů byla realizace jednoduchého systému, který by nebyl náročný na ovládání a zajišťoval především marketingové potřeby a jednoduchou ovladatelnost, která vychází tak jako v jiných projektech z vlastního mailu.
NABÍDKA ŘEŠENÍ
TECHNOLOGIE